O BIURZE


B iuro realizuje imprezy w Polsce na zlecenie biur z kraju i zagranicy. Każda impreza turystyczna traktowana jest z równą starannością.

Świadczymy usługi przewodnickie w jęz. polskim i jęz. obcych, rezerwujemy hotele, pensjonaty, zamki, pałace; liczne kontakty z restauracjami pozwalają nam na zapewnienie Państwa grupom najlepszych świadczeń gastronomicznych.

NA ZAMÓWIENIE

Biuro specjalizuje się w organizacji imprez na zamówienie. Proszę o informację, jakiego rodzaju imprezę turystyczną planują Państwo zorganizować termin, miejsce, ilość osób/ -a biuro przygotuje kompleksową ofertę w ciągu 1 do 2 dni.

WROCŁAW - na środku kontynentu

Dzieje stolicy Śląska od samego początku cechują się niezwykłą burzliwością. Już w czasach starożytnych nasz region zamieszkany był przez plemiona celtyckie, słowiańskie, germańskie, a nawet kaukaskie. Mimo tak dużej różnorodności te pierwsze „wymiany kulturowe” zachodziły tutaj wyjątkowo pokojowo.

Przez kolejne stulecia miasto przechodziło pod kolejne strefy wpływów, Wrocław należał bowiem do Polski, Czech, Austrii i Niemiec. Taki stan rzeczy musiał doprowadzić do wielokulturowości, która stała się jego znakiem szczególnym. Zdarzające się sporadycznie waśnie pomiędzy Wroclawianami reprezentującymi różne wyznania czy grupy etniczne, nie zdołały rozbić wspólnoty, jaką byli mieszkańcy miasta. Wrocław wszakże ulokowany w centrum Europy, idealnie korzystał ze swojego położenia, stawiając głównie na handel. Na największym rynku w Europie roiło się od kramików żydowskich, niemieckich, polskich czy nawet arabskich. Miasto stało się łącznikiem kultur, kierunków i religii (czego najlepszym dowodem jest istniejąca do dziś „dzielnica czterech wyznań”), jednocześnie strzegąc swojej dużej autonomii, zarówno politycznej jak i gospodarczej. Dzięki takiej polityce miejskiej, we Wrocławiu mogło powstać tak wiele przepięknych świątyń różnych wyznań, placów handlowych oraz ośrodków władzy świeckiej czy duchownej. Stolica Śląska błyszczała bogactwem, w każdym królestwie, którego miała okazję być częścią.

Wrocław rozwijał się nieustannie pod wszelakim prawodawstwem czy zarządem. Do II wojny Światowej był już kosmopolitycznym miastem, z licznymi domami handlowymi i modernistycznymi budowlami, które nie ustępowały tym berlińskim. Końcówka wojny była dla Wrocławia szczególnie tragiczna. Budowane od setek lat miasto, wraz ze swoimi licznymi zabytkami legło w morzu gruzów. Właśnie w ten sposób Wrocław zapłacił najwyższą cenę za starcie dwóch zbrodniczych ideologii – komunizmu i narodowego socjalizmu. Wielu Wrocławian wieszczyło iż miasto już nigdy nie podniesie się ze zgliszcz ostatniej wojny. Na szczęście te przepowiednie się nie sprawdziły. Miasto odbudowano z wyjątkową szybkością, a dziś jest prawdopodobnie jeszcze ładniejsze niż niegdyś. Nie zmieniła tego nawet wielka powódź, która miała tutaj miejsce niecałe 20 lat temu. Niewiadomo, jaka siła czuwa nad Wrocławiem. Może to pozytywna energia jego mieszkańców, może zwykły przypadek, a może strzegą go najmniejsi mieszkańcy, którzy coraz chętniej pokazują się przechodniom, w przeróżnych rejonach miasta. W 2016 r. Wrocław pełnił funkcję Europejskiej Stolicy Kultury. Trudno wyobrazić sobie lepszego kandydata, niż miasto, które wielokulturowość ma zakodowaną na kartach swej tysiącletniej historii.

 • Stare miasto
 • Ostrów Tumski
 • Dworce Wrocławia
 • Trasa slow
 • Hala Stulecia
 • Krasnale
 • Wrocław nocą
 • Dzielnica 4 świątyń
 • Dachy Wrocławia
 • Browary Wrocławia
 • Dzielnica Nadodrze

DOLNY ŚLĄSK

Dolny Śląsk to skarbnica przeróżnych atrakcji turystycznych. Każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie - wspaniałe zamki, ciekawe miejscowości o przepięknej zabudowie.Rozlegle szlaki turystyczne, długie i ciekawe ścieżki rowerowe, góry rozciągające się na południu regionu. Podziemia które intrygują swoją tajemnicą. Dolny Śląsk to naprawdę wymarzone miejsce na kilkudniowe wycieczki, z których z pewnością przywieziesz niezapomniane przeżycia, bo prócz architektonicznych perełek i górskich zmagań, oferują ciekawy krajobraz i fantastyczne widoki.
 • Architektura i historia
 • Tajemnice II wojny światowej
 • Zamki i Pałace Dolnego Śląska
 • Przyroda i natura

INCOMING POLEN

Die Geschichte von 'ederschlesien war schon immer sehr turbulent. Bereits im Altertum war die Region durch die keltischen, slawischen, g ermanischen und sogar kaukasischen Stamme bewohnt. Trotz so grofter Vielfalt verlief der erste „Kulturaustausch" ungewahnlichfriedlich. In den folgenden Jahrhunderten wurde die Stadt durch die unterschiedlichen Einfliisse gepragt, weil sie abwechselnd zu Polen, Tschechien, Osterreich und Deutschland gehorte. Diese Situation musste zu deren Multikulturalitat fiihren, die das Wahrzeichen von Breslau wurde. Seltene Streitereien zwischen den Einwohnern, die unterschiedlichen Konfessionen oder ethnischen Gruppen angehiirten, haben die Gemeinschaft, die sie gebildet haben, nie bedroht. Die Lage im Herzen Europas hat Breslau ausgezeichnet genutzt, vor alleen als Handelsstadt.

Auf dem grafiten Marktplatz Europas gab es eine Vielzahl von jildischen, deutschen, polnischen und sogar arabischen Kramladen. Die Stadt wurde zum Bindeglied von Kulturen, Richtungen und Religionen (das beste Beispiel dafiir ist heute das Vier-Konfessionen-Viertel), gleichzeitig mit grofier politischer und wirtschaftlicher Autonomie. Dank dieser Stadtpolitik konnten in Breslau so viele wunderbare Kirchen verschiedener Konfessionen, Handelsplatze sowie Zentren der weltlichen und g eistlichen Macht entstehen. Die Hauptstadt von Schlesien war reich; unabhangig davon, unter welchern Herrschaftsbereich sie sich auch gerade beland. Breslau entwickelte sich so kontinuierlich unter jeder Gesetzgebung und Verwaltung. Schon vor dem 2. Weltkrieg war Breslau eine kosmopolitische Stadt, mit zahlreichen Warenhausern und modernsten Bauwerken, die mit Berlin vergleichbar waren. Das Kriegsende war ftir Breslau besonders tragisch. Die seit Jahrhunderten bliihende Stadt mit seinen einmaligen Sehenswiirdigkeiten lag in Trmmern. So hat Breslau den hchsten Preis den Kampf zwischen zwei verbrecherischen Ideologien —Kommunismus und Nationalsozialismus-bezahlt.

Viele haben geglaubt, Breslau wurde sich nie wieder aus diesen Triimmern erheben kinnen. Zum Gliick haben sich diese Befirchtungen aber nicht bewahrheitet. Die Stadt wurde sehr schnell wieder aufgebaut und heute ist sie wahrscheinlich schoner denn je. Sogar das Hochwasser von 1997 konnte das nicht andern. Da gibt es wohl eine gewisse Macht, die die Stadt schiltzt. Vielleicht ist es die positive Energie der Burger von Breslau; vielleicht nur ein Zufall, vielleicht aber wird die Stadt von ihren kleinsten Bewohnern, den Breslauer Zwergen, die sich immer haufiger den Besuchern in allen Stadtteilen sehen lassen — Man kann sich schlecht einen besseren Kandidaten fiir die Europaische Kulturhauptstadt oorstellen, als die Stadt, die die Multikulturitat in ihrer tausendjahrigen Geschichte bewiesen hat.

KONTAKT

Biuro Turystyczne BESTAR
Beata Starużyk
tel. +48 71 337 25 92
mobile +48 602 364 156
e-mail:bestartravel@gmail.com


Dodatkowe informacje:
NIP 898-137-70-26
Regon 021146747
Biuro Bestar należy do Dolnośląskiej Izby Turystyki